Kalender Västervik|Vimmerby

Kalender
Länk till Västerviks hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Västervik

Johanneslogen Eystrasalt (Eyt)
0490-214 82 eyt@frimurarorden.se
Brödraföreningen Diorit (Dio)
0490-155 80 dio@frimurarorden.se
Besöks- och postadress:
Strömsgatan 20 A
593 23 Västervik


Historik om frimureriet i Västervik
Johanneslogen Eystrasalt räknar sina anor till 1910 då Westerviks… Läs mer →

Caritas Västervik-Vimmerby

Cari­tas­grup­pen i Väs­ter­vik och Vim­mer­by upp­vak­tar brö­der på jäm­na födel­se­da­gar samt upp­märk­sam­mar sju­ka brö­der. Insam­ling­ar­na vid loger och sam­man­koms­ter görs i förs­ta... Läs mer →