Kalender Värnamo

Kalender
Länk till Värnamos hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Värnamo

Brödraföreningen Veritas (Ver)
070-486 78 09 ver@frimurarorden.se
Besöksadress:
Tättingvägen 2
331 42 VÄRNAMO
Postadress:
Hagagatan 7
331 33 VÄRNAMO


Historik om frimureriet i Värnamo
Brödraföreningen Veritas invigdes 2013 med verksamhet i graderna… Läs mer →

Caritas i Värnamo

Cari­tas­grup­pen i Vär­na­mo besö­ker brö­der vid sjuk­dom hem­ma eller på sjuk­hus. Det görs insam­ling­ar vid våra möten. Vi upp­vak­tar brö­der på... Läs mer →