Kalender Reftele

Kalender
Länk till Refteles hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Reftele

Heli­os i Ref­te­le har fått en ny tav­la efter ett idogt arbe­te av bro­dern Ulf Gustafsson.Men det var inte helt lätt. Här föl­jer hans berät­tel­se: “Mat­sa­len hos S:t Johan­neslo­gen Heli­os i Ref­te­le har  under många år haft en tav­la med bild på Prins Ber­til. Med åren har bil­den för­lo­rat sin skär­pa .... Läs mer →

Caritas i Reftele

Lör­da­gen den 4 janu­a­ri 2020 var det åter dags för den årli­ga Cari­tas Jak­ten hos Heli­os. Brö­der­na Anders och Ger­mund Lar­s­son... Läs mer →