Kalender Reftele

Kalender
Länk till Refteles hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Reftele

Heli­os i Ref­te­le har fått en ny tav­la efter ett idogt arbe­te av bro­dern Ulf Gustafsson.Men det var inte helt lätt. Här föl­jer hans berät­tel­se: “Mat­sa­len hos S:t Johan­neslo­gen Heli­os i Ref­te­le har  under många år haft en tav­la med bild på Prins Ber­til. Med åren har bil­den för­lo­rat sin skär­pa .... Läs mer →

Caritas i Reftele

Cari­tas­grup­pen i Ref­te­le besö­ker brö­der vid sjuk­doms­fall vid vis­tel­se på sjuk­hus eller i hem­met. Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling till behö­van­de brö­der och/eller... Läs mer →