Kalender Oskarshamn

Kalender
Länk till Oskarshamns hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Oskarshamn

Ordens Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son har utsett Mats Willin­der till ny ord­fö­ran­de mäs­ta­re i S:t Johan­neslo­gen Ori­on i Oskars­hamn. Mats efter­trä­der Anders Rapp som tjä­nat ut sin tid i den­na befatt­ning. Mats kom­mer att instal­le­ra sig lör­da­gen den 1 feb­ru­a­ri. Vi gra­tu­le­rar Mats och öns­kar honom väl­gång och gläd­je i hans kom­man­de upp­gif­ter! Nya för­ord­nan­den och... Läs mer →

Caritas i Oskarshamn

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het. Cari­tas­grup­pen hål­ler kon­takt med sju­ka brö­der och avläg­ger... Läs mer →