Kalender Oskarshamn

Kalender
Länk till Oskarshamns hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Oskarshamn

Johanneslogen Orion (On)
072-365 74 04 on@frimurarorden.se
Andreaslogen De Tre Stjärnor (DTS)
076-125 02 62 dts@frimurarorden.se
Besöks- och postadress:
Stora Torget 5
572 42 Oskarshamn


Historik om frimureriet i Oskarshamn
År 1880 invigdes Johanneslogen Orion invigas i en för… Läs mer →

Caritas i Oskarshamn

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het. Cari­tas­grup­pen hål­ler kon­takt med sju­ka brö­der och avläg­ger... Läs mer →