Kalender Norrköping

Kalender
Länk till Norrköpings hela kalender.

Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Norrköping

Johanneslogen Oscar Fredrik (OF)
011-12 19 01 of@frimurarorden.se
Brödraföreningen S:t Olof (O)
011-12 19 01 o@frimurarorden.se
Besöks- och postadress:
S:t Persgatan 85 A
602 33 NORRKÖPING


Historik om frimureriet i Norrköping
S:t Johanneslogen Oscar Fredrik invigdes år 1858 av kronprins… Läs mer →

Caritas i Norrköping

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och deras anhö­ri­ga vid behov samt till väl­gö­ren­het i loka­la pro­jekt och orga­ni­sa­tio­ner. Insam­ling... Läs mer →