Kalender Linköping

Kalender
Länk till Linköpings hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Linköping

S:t Jacobs 212:e hög­tids­dag avslu­ta­des med ett skolex­em­pel på en bra fri­mu­ra­re! Det var en ”oer­hört stolt ord­fö­ran­de mäs­ta­re”, Fred­rik Lager­felt, som sat­te S:t Jacobs för­tjänst­me­dalj på Jon­ny Jons­sons kavaj. En OM som ock­så tac­ka­de Ordens stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son för att han nytt­jat ett öst­götskt begrepp i sitt mot­to för arbe­tet... Läs mer →

Caritas i Linköping

-Tack mina brö­der för att ni köper korv före loge och mat­lå­dor, cho­klad och cigar­rer efter bröd­ramål­ti­den, häl­sar Björn Lind­blom... Läs mer →