Kalender Linköping

Kalender
Länk till Linköpings hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Linköping

S:t Jacobs 212:e hög­tids­dag avslu­ta­des med ett skolex­em­pel på en bra fri­mu­ra­re! Det var en ”oer­hört stolt ord­fö­ran­de mäs­ta­re”, Fred­rik Lager­felt, som sat­te S:t Jacobs för­tjänst­me­dalj på Jon­ny Jons­sons kavaj. En OM som ock­så tac­ka­de Ordens stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son för att han nytt­jat ett öst­götskt begrepp i sitt mot­to för arbe­tet... Läs mer →

Caritas i Linköping

Cari­tas­grup­pen i Lin­kö­ping gör insam­ling­ar till loka­la orga­ni­sa­tio­ner och behö­van­de brö­der anting­en vid loge­saman­koms­ter, för­sälj­ning av lamm, korv och kakor. Fram­förallt... Läs mer →