Kalender Linköping

Kalender
Länk till Linköpings hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Linköping

Östgöta Provinsialloge (ÖPL)
013- 24 86 41 opl@frimurarorden.se
Andreaslogen Den Gyllene Gripen (DGG)
013-24 86 45 gg@frimurarorden.se
Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln (DGC)
013 24 86 45 dgc@frimurarorden.se
Johanneslogen S:t Jacob (J)
013-24 86 43 j@frimurarorden.se
Besöks- och postadress:
Klostergatan 11
58223 Linköping


Historik om frimureriet i Linköping
Sedan frimureriet år 1807 etablerats i Linköping genomfördes… Läs mer →

Caritas i Linköping

Cari­tas­grup­pen i Lin­kö­ping gör insam­ling­ar till loka­la orga­ni­sa­tio­ner och behö­van­de brö­der anting­en vid loge­saman­koms­ter, för­sälj­ning av lamm, korv och kakor. Fram­förallt... Läs mer →