Kalender Jönköping

Kalender
Länk till Jönköpings hela kalender.
Länk till fullständig kalender för samtliga enheter i Fjärde fördelningen.

Länk till hela Fjärde fördelningens vecko-kalender på Frimurarorden.se.

Kalenderguide
Länk till tips om hur du kan använda Fyrans kalenderfunktioner.

Sök inlägg

Frimureriet i Jönköping

Johanneslogen Den Mellersta Pelaren (DMP)
036-71 09 83 dmp@frimurarorden.se
Andreaslogen Magnus Ladulås (ML)
036-71 09 83 ml@frimurarorden.se
Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg (VR)
036-71 09 83 vr@frimurarorden.se
Besöks- och postadress:
Norra Strandgatan 40
553 20 JÖNKÖPING


Historik om frimureriet i Jönköping
Frimureriet etablerades i Jönköping år 1800. Under de första… Läs mer →

Caritas i Jönköping

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het, fram­förallt till ”Hela män­ni­skan”. Cari­tas­grup­pen i Jön­kö­ping upp­vak­tar brö­der... Läs mer →

Välkommen!

Vi hyr även ut delar av Fri­mu­rar­hu­set i Jön­kö­ping till spe­ci­el­la fest­lig­he­ter som exem­pel­vis bröl­lop, jubi­léumsmid­da­gar m.m.

Kon­tak­ta fas­tig­hets­bo­la­get på http://frimurarhusetjkpg.se för infor­ma­tion om vil­ka möj­lig­he­ter vi kan bistå med.