Broderlig hemester i Linköping

Nu finns möj­lig­he­ten till lite annorlun­da “hemes­ter” i Lin­kö­ping. Bo på Scan­tic Fri­mu­ra­re­ho­tel­let till bro­der­li­ga pri­ser.
Tip­set kom mer från vår pro­vin­si­al­mäs­ta­re Mag­nus Eng­ström.

Han häl­sar som föl­jer :

Bäs­ta Brö­der,
Under som­ma­ren finns det nu möj­lig­het för oss brö­der att bo på Scan­dic Fri­mis i Lin­kö­ping med våra fri­mu­rar­pri­ser. Som bro­der kan ni bo på Fri­mis med föl­jan­de pri­ser fram till 20:e augusti. Enkel­rum: 595 kr/natt och dub­bel­rum: 795 kr/natt. Ni bokar genom e‑post: frimis@scandichotels.com och anger att ni är fri­mu­ra­re. Vid incheck­ning visar ni upp ert fri­mu­rar­kort. Berät­ta gär­na det­ta för fle­ra brö­der.
Glad som­mar på er alla!

 

Sök inlägg