Lantlig sommarhälsning från S:t Jacobs OM Fredrik Lagerfelt

Många av oss brö­der har inte sett varand­ra i loge. Men brö­der­na är inte bort­glöm­da. Här kom­mer län­ken till en som­mar­häls­ning från S:t Jacobs ord­fö­ran­de mäs­ta­re Fred­rik Lager­felt, vars grö­dor kan­hän­da inmun­di­gas i viss fly­tan­de form på en fad­de­raf­ton sena­re i år.

 

Sök inlägg