Caritas korv, matlådor och choklad blev till varor för många behövande i Linköping

-Tack mina brö­der för att ni köper korv före loge och mat­lå­dor, cho­klad och cigar­rer efter bröd­ramål­ti­den, häl­sar Björn Lind­blom som arbe­tar med Cari­tas­grup­pen i Lin­kö­ping.

-Tack även till Er  och som ger utan att köpa eller ta något. Det blev i slutän­den en mängd varor till Stads­mis­sio­nen.

Totalt hade den ovan nämn­da verk­sam­he­ten hun­nit att ge ett över­skott på 12 000 kro­nor, när coro­na­vi­ru­set stäng­de  verk­sam­he­ten i fri­mu­rar­hu­set i Lin­kö­ping.

Cari­tas kun­de bidra med myc­ket varor till Stads­mis­sio­nens insam­ling.

På pingstaf­to­nen hade Stads­mis­sio­nen en insam­ling som het­te “TENT OF KINDNESS- att ge är att se” till för­mån för  behö­van­de . Där kun­de Cari­tas bidra med varor för de 12 000 kro­nor­na vil­ket upp­skat­ta­des myc­ket av mot­ta­ga­ren enligt Björn Lind­blom.

Bland inkö­pen kan näm­nas Tandborstar(60 st) , tandkräm(48 tuber), bindor(60 förp), tamponger(20 förp), schampo(80 flas­kor a 500 ml), tvättmedel(34 kg), rakhyvlar(300 st), raklödder(40 st), deodorant(49 st), ris (75 kg), pasta(24 kg), bönor(72 burkar)kikärtor(24 burkar),krossade tomater(56 bur­kar). Det köp­tes ock­så and­ra mat­va­ror som  gula­sch­sop­pa, ärtsoppa,ravioli och sist men inte minst 12 bur­kar med pils­ner­korv.

Än en gång: Ett stort tack till alla er brö­der som köper korv, cho­klad ‚mat­lå­dor och cigar­rer och även till er som ger ett bidrag utan att köpa något, säger Björn Lind­blom.

-Och fort­sätt att köpa korv, cigar­rer och mat­lå­dor, i sam­band med kom­man­de loger !

-Över­skot­tet kom­mer även då att gå till behö­van­de.

 

 

Sök inlägg