En videohälsning från vår PM

Vår pro­vin­si­al­mäs­ta­re Mag­nus Eng­ström skic­kar en vide­o­häls­ning till för­del­ning­ens alla bröder.Han menar att det är vik­tigt att hål­la kon­tak­ten med brö­der­na i för­del­ning­en i tider som des­sa då fri­mu­r­ar­verk­sam­he­ten är inställd  och man  inte kan möta varand­ra per­son­li­gen.

Häls­ning­en åter­finns nume­ra på Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens slut­na hem­si­da. https://www.frimurarorden.se/loger/fjarde-fordelningen/

 

Sök inlägg