De Tre Ljusen inbjuder till Vadstenamöte

Det blir mål­tids­loge på Klos­ter­ho­tel­let i Vadste­na 27 april.

Fri­mu­rar­na i Mota­la inbju­der till mål­tids­loge i klos­termil­jö mån­da­gen 27 april. Det kom­mer att bju­das på både före­drag av Ordens för­ut­va­ran­de sto­rinkvi­si­tor Bengt Bengts­son och vis­ning av klostermuseet.Öppna inbju­dan genom att klic­ka på län­ken efter tex­ten.

Inbju­dan Vadste­na

Sök inlägg