Storfrämmande i Jönköping

Stormästaren i JönköpingOrdens Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son till­sam­mans med den upp­vak­tan­de bro­dern Christi­an Storck besök­te Jön­kö­ping och gjor­de bland annat en  rund­vand­ring i det för­näm­li­ga loge­hu­set. 

Eftersom det var ”föss­ta toss­dan i mass” bjöds på kaf­fe och ”mas­si­pan­tåå­ta”, den­na dag upp­märk­sam­mas ju extra i Små­land….

Efter det del­tog båda i kväl­lens recep­tions­loge i Den Mel­lers­ta Pela­ren där drygt 60 brö­der hade sam­lats. Vid den efter­föl­jan­de bröd­ramål­ti­den beröm­de stor­mäs­ta­ren de fina loka­ler­na och det sto­ra arbe­te som gjorts av brö­der­na för att åstad­kom­ma det­ta. Han påmin­de ock­så om att se den sto­ra resurs som finns i bröd­ra­ked­jan och sist men inte minst att gläd­jas till­sam­man, både i loger och vid mål­ti­der.

Text och foto: Bengt Rydell

Sök inlägg