Seminarium med Folke Filbyter inställt!

Det tidi­ga­re annon­se­ra­de Fol­ke Fil­by­ter Semi­na­ri­et i Lin­kö­ping den 15 april ställs in.

Vi hop­pas kun­na genom­fö­ra semi­na­ri­et vid en sena­re tid­punkt.

Tom­my Anders­son
Semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter

Sök inlägg