Mats Willinder ny OM i Orion i Oskarshamn

Ori­ons nye OM Mats Willin­der gil­lar att vara ute i natu­ren.

Ordens Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son har utsett Mats Willin­der till ny ord­fö­ran­de mäs­ta­re i S:t Johan­neslo­gen Ori­on i Oskars­hamn. Mats efter­trä­der Anders Rapp som tjä­nat ut sin tid i den­na befatt­ning.
Mats kom­mer att instal­le­ra sig lör­da­gen den 1 feb­ru­a­ri. Vi gra­tu­le­rar Mats och öns­kar honom väl­gång och gläd­je i hans kom­man­de upp­gif­ter!

Nya för­ord­nan­den och utnäm­ning­ar pub­li­ce­ras löpan­de under rubri­ken ”Orga­ni­sa­tion & Per­so­ner” i höger­spal­ten på Fyrans start­si­da Här kan du läsa mer om för­änd­ring­ar i ledan­de befatt­ning­ar som rör för­del­ning­en.

Text: Bengt Rydell

 

Sök inlägg