Aurororna fyllde 40 med fest i färg och musik

Aurora,( Eva Ker­nell Sand­berg), upp­vak­ta­des av både Auro­ror och “Boys” på sin 40-års­dag.

Det har fes­tats i Fri­mu­rar­hu­set. Dam­klub­ben Aurora har firat sitt 40-års­ju­bi­le­um med en vac­ker och myc­ket sir­lig före­ställ­ning.

I Atri­um råd­de med hjälp av oli­ka lam­por vac­ker mor­gon­rod­nad.
Skön Aurora, mor­gon­rod­na­dens gudin­na, före­ställd av Eva Ker­nell Sand­berg, svä­va­de in i Johan­nes­sa­len och hyl­la­des av de när­va­ran­de damer­na till ackom­pan­je­mang av fågelsång och Edward Gri­egs “Mor­gon­stäm­ning.”

Anna Karin Car­dell berät­ta­de poe­tiskt om den gåva man får var­je mor­gon när Aurora skän­ker nytt ljus och läs­te en dikt.

Det var en vac­ker före­ställ­ning mot en bak­grund av en barock-Aurora i skyn, pre­sen­te­rad på en stor­bilds­duk längst bak i Johan­nes-salen.

Vid mål­ti­den belys­tes bor­den med dels blom­mor ur Auroras korg ‚dels “norr­sken”. En mål­tid med norr­sken­san­knyt­ning, en ren­fi­lé som var så mör att den näs­tan “skar sig själv.”

Sång­ers­kan Sand­ra Hell­berg bjöd på skön­sång, bl.a Auroras­ång­en som hon själv ton­satt kväl­len till ära. Och Auroras trog­na föl­je­sla­ga­re. ”Boy­sen”, bidrog både med gen­til ser­ve­ring och hyll­nings­sång­er. Sti­na Söderlund berät­ta­de på vers histo­ri­en om för­e­ning­en Aurora och Claes-Göran Ström­berg läs­te en dikt av Bo Zet­ter­ling om fri­mu­rar­nas Auro­ror. Så det var en jubi­le­ums­fest att min­nas.

Text och foto: Håkan Wasén

 

Sök inlägg