"Mästarekockar" överraskade kapitelbröder

Fyra rik­ti­ga “mäs­ta­rekoc­kar” sköt­te kväl­lens kapi­tel­mål­tid, fr.v. pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Mag­nus Eng­ström ÖPL , Fred­rik Lager­felt, OM i S:t Jacob, Peter Anders­son, ADPM i Den Gyl­le­ne Cir­keln och Mag­nus Thorén, OM i Den Gyl­le­ne Gri­pen. Foto: Ola Axén

Ons­da­gen 23 okto­ber  höll Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge en väl­be­sökt instruk­tions­loge i grad IX som avslu­ta­des med en över­ras­kan­de kapi­tel­mål­tid.

En väl­be­sökt loge med många brö­der av 9:e gra­den när­va­ran­de. Chris­ter Rud­vall, förs­ta tal­man i De Tre Axen i Vet­lan­da, höll ett  myc­ket upp­skat­tat instruk­tions­före­drag som kas­ta­de ljus över 9:e gra­den och gav de besö­kan­de brö­der­na myc­ket att tän­ka på.

Vid kapi­tel­mål­ti­en fick brö­der­na en rik­tig över­rask­ning. De fyra klubb­mäs­tar­na  i köket var inte vil­ka som helst.  Det var rik­ti­ga “mäs­ta­rekoc­kar” och repre­sen­tan­ter för de fyra loger­na i Lin­kö­ping. Klubb­mäs­tar­na var pro­vin­si­al­mäs­ta­ren i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge, Mag­nus Eng­ström,  ord­fö­ran­de mäs­ta­ren  i Sankt Jacob Fred­rik Lager­felt, and­re depu­te­ra­de mäs­ta­ren i Den Gyl­le­ne Cir­keln, Peter Anders­son samt ord­fö­ran­de mäs­ta­ren i den Gyl­le­ne Gri­pen, Mag­nus Thorén.

Text Håkan Wasén

Foto:Ola Axén

Sök inlägg