Nya förordnanden inom Fjärde fördelningen

Ordens Stor­mäs­ta­re Chris­ter Pers­son har utsett två nya ord­fö­ran­de mäs­ta­re inom Fjär­de för­del­ning­en.

Anders Jons­son ny om i Heli­os

Mark­nads­chef Anders Jons­son har för­ord­nats till ny ord­fö­ran­de mäs­ta­re för S:t Johan­neslo­gen Heli­os i Ref­te­le. Han instal­le­rar sig i sitt ämbe­te sön­da­gen den 13 okto­ber.

Ingen­jör Joa­kim Glaes har för­ord­nats till ord­fö­ran­de mäs­ta­re i S:t Johan­neslo­gen Con­cor­dia i Eksjö och han instal­le­rar sig fre­da­gen den 27 sep­tem­ber.

Joa­kim Glaes ny OM i Con­cor­dia.

Vi gra­tu­le­rar båda brö­der­na och öns­kar dem väl­gång och gläd­je i kom­man­de upp­gif­ter! Mer infor­ma­tion kom­mer i Fyran i sam­band med deras respek­ti­ve instal­la­tio­ner.
För­ord­nan­den och utnäm­ning­ar pub­li­ce­ras löpan­de under rubri­ken ”Orga­ni­sa­tion & Per­so­ner” i höger­spal­ten på Fyrans start­si­da. Här kan du läsa mer om för­änd­ring­ar i ledan­de upp­gif­ter som rör för­del­ning­en och Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden.

Text: Bengt Rydell

Sök inlägg