En plats ledig för medåkare i Klassiker-rallyt

17 eki­page täv­lar 2019 om vand­rings­pri­set i det fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker-ral­lyt.

Totalt har nu 17 eki­page anmält sig till S:t Jacobs fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker­ral­ly på Kristi Him­mel­färds­da­gen 30 maj.
Bland de star­ta­de finns stort som Rolls Royce och smått som Fiat och Mia­ta-cab­bar.
S:t Jacobs nye ord­fö­ran­de mäs­ta­re Fred­rik Lager­felt kom­mer att väd­ra sin Porsche 944 T och  ral­lyt loc­kar även Mer­ce­des AMG med Brit­ta och Leif Orvar från Norr­kö­ping. Star­ten går 09.30 från Lan­de­ryds golf­klubb i Lin­kö­ping.
För den som inte har bil, men vill upp­le­va stäm­ning­en, så finns det plats i en heder­lig Vol­vo PV körd av Anders Gustafs­son. Mej­la till hakan.wasen@outlook.com. Först till kvarn. Men skul­le fler vara intres­se­ra­de så kan vi frå­ga bland de fyr­sit­si­ga bilar­na.

Text o foto:Håkan Wasén

Sök inlägg