Concordiabröder på besök i Oslo

Concordiabröder i Oslo
Fri­murar­brö­der från Con­cor­dia, Eksjö, fram­för Den Nors­ke Fri­mu­reror­dens stam­hus i Oslo.

S:t Johan­neslo­gen Con­cor­dia var på en myc­ket intres­sant resa till Oslo den 5–7 april 2019 där vi besök­te S:t Johan­neslo­gen Olaf Kyr­re och Stam­hu­set i Oslo.
Våra nors­ka brö­der gav oss ett varmt och bro­der­ligt väl­kom­nan­de, en väl genom­förd loge och en fan­tas­tisk stäm­ning under bröd­ramål­ti­den.
S:t Johan­neslo­gen Olaf Kyr­re är en loge i Polar­stjer­ne syste­met, med en ritu­al som skil­jer sig en del i jäm­fö­rel­se med det svens­ka syste­met.
Vi fick en myc­ket upp­skat­tad rund­vand­ring i Stam­hu­set på lör­da­gen.

/Anders Pers­son ADM, S:t Johan­neslo­gen Con­cor­dia i Eksjö

Sök inlägg