Välkommen till säkert vårtecken i Eksjö!

Våren kom­mer så sak­te­li­ga och med den väx­er grä­set på fair­ways och gree­ner och läng­tan efter att åter få spe­la golf.
Brö­der­na i Eksjö och Con­cor­dia inbju­der till Fri­murar­golf fre­da­gen den 14 juni på Eksjö GK. Mer infor­ma­tion finns i den här län­ken.Väl­kom­men till Fri­murar­golf i Eksjö

Sök inlägg