Fullsatt kyrksöndag i S:t Lars

Sön­da­gen den 24:e mars var det som tra­di­tio­nen bju­der ”kyrk­sön­dag” i S:t Lars vack­ra kyr­ka mitt i cen­tra­la Lin­kö­ping.
Det var logen Den Gyl­le­ne Cir­keln ord­fö­ran­de mäs­ta­re Johan Sowa och logens musik­fö­re­stån­da­re Bo Ing­el­berg som bjöd in till Mari­a­mu­sik. Det­ta i sam­band med Jung­fru Maria Bebå­del­se­dag.
Brö­der­na med respek­ti­ve hade hör­sam­mat inbju­dan och slu­tit upp man­grant då kyr­kan var full­satt. Kon­ser­ten och guds­tjäns­ten var själv­klart öppen för all­män­he­ten.
Det bjöds på musik av G F Hän­del (1685 – 1759) och Anto­nio Vival­di (1678 – 1741. Med­ver­ka­de gjor­de Sopra­nen Lovi­sa Alin­der och counter­te­no­ren Mat­ti­as Samu­els­son, S:t Lars Kam­mar­kör. Öst­gö­ta Barock ensemb­le med kon­sert­mäs­ta­ren och musik­pro­fi­len Tor­björn ”Tot­te” Köhl som stäm­le­da­re. Allt led­des före­döm­ligt av Bo Ing­el­berg som bör­ja­de med att häl­sa fri­murar­brö­der­na väl­kom­na.
Pre­di­kan hölls av präs­ten Göran Rehn­ström. Efter kon­sert och pre­di­kan bjöds det på tra­di­tio­nellt kyrk­kaf­fe.

Text och bild: Jer­ry Prütz

Sök inlägg