Nygammal brödraförening firade i Vetlanda

Ord­fö­ran­de i Njudung Niklas Car­le­mar flan­ke­rad av Stel­lan Måwe (till väns­ter) och Ste­fan Eichen­holz (till höger) samt beva­kan­de brö­der­na Östen Johans­son och Kjell Gun­nars­son.

Ljus och mör­ker omväx­la med varand­ra. Det­ta är påtag­ligt när vin­tern går över i vår. En aning om det­ta kän­des när brö­der­na sam­la­des för hög­tids­dag i bröd­ra­för­e­ning­en Njudung i Vet­lan­da den 22 feb­ru­a­ri. Njudung arbe­tar sedan tre år till­ba­ka enbart i Andre­as­gra­der­na sedan Johan­neslo­gen De Tre Axen bil­dats. Men bröd­ra­för­e­ning­en har egent­li­gen läng­re anor och bil­da­des redan 1912.

Hög­tids­sam­man­koms­ten genom­för­des väl och på ett ledigt sätt. Ett antal brö­der fick för­ny­at eller nytt för­tro­en­de som ämbets­män och någ­ra avtac­ka­des för väl genom­fört arbe­te. Ord­fö­ran­den Niklas Car­le­mar tala­de om mål, för för­e­ning­en och för oss som brö­der. Han beto­na­de vik­ten av att lära kän­na varand­ra på dju­pet för att ska­pa en verk­lig gemen­skap. Musik­fö­re­stån­da­re Harald Peters­son inra­ma­de sam­man­koms­ten med vac­ker sång och musik.

Många brö­der hade rest från när och fjär­ran för att del­ta i hög­ti­den, bland and­ra del­tog Stel­lan Måwe och Ste­fan Eichen­holz från bröd­ra­för­e­ning­en Kristi­ne­berg i Brom­ma. Den avslu­tan­de mål­ti­den inne­höll lagom mängd tal, god mat och varm gemen­skap.

Text och foto: Bengt Rydell

 

Sök inlägg