DTL inbjuder till seminarium

S.t Johan­neslo­gen De Tre Lju­sen inbju­der till semi­na­ri­um i Johan­nes­gra­der­na.

Semi­na­ri­e­le­da­re är RoK, fOÖ Lars von Knor­ring.

Semi­na­ri­et hålls i Fri­mu­rar­hu­set i Mota­la den 2 mars

Vi star­tar kl. 10.00 med semi­na­ri­um i grad III.

Kloc­kan 11.00 får brö­der av grad II anslu­ta för semi­na­ri­um i grad II.

Kloc­kan 12.00 har vi lunch för brö­der av alla gra­der.

Kloc­kan 13.00 sam­las vi för en instruktionsloge/seminarium i grad I.

För till­re­san­de brö­der som samå­ker men som ej har grad ord­nar vi “paus­un­der­håll­ning”, i vän­tan på att de får del­ta.

Kläd­sel: Loge­kläd­sel med grad­pryd­na­der, dock inga hands­kar eller för­klä­de, kostym rekom­men­de­ras.

 

Sök inlägg