PM-installation den 23 mars

Lör­da­gen den 23 mars instal­le­rar sig R&K Mag­nus Eng­ström som pro­vin­si­al­mäs­ta­re i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge. Alla brö­der av lägst grad VII inbju­des att när­va­ra.

Läs inbju­dan här.

Sök inlägg