Fem nya medbröder på det småländska höglandet

Fre­da­gen den 25 janu­a­ri reci­pi­e­ra­de fem brö­der i med­bro­ders­gra­den i Eksjö, fyra brö­der från Con­cor­dia och en bro­der från De Tre Axen i Vet­lan­da. Det var en fin recep­tion och en myc­ket trev­lig bröd­ramål­tid efteråt. En bra stäm­ning kring bor­den och många som stan­na­de långt efter att taf­feln bru­tits vid 22.20. Bil­der från kväl­len sak­nas tyvärr den­na gång.

Sök inlägg