Måltidsloge i Motala lördag den 26 januari kl 12

S:t Johan­neslo­gen DTL inbju­der alla brö­der på mål­tids­loge i grad I lör­dag den 26 janu­a­ri kl 12. Vi hop­pas sär­skilt att de brö­der som tyc­ker att tiden för bröd­ramål­ti­der­na ofta är för sen ska kom­ma. Här infal­ler ju mål­ti­den mitt på dagen och man behö­ver inte kom­ma ihåg någ­ra lösenord eller lik­nan­de.

Pri­set för en tre­rät­ters mål­tid inkl vin är 180 kr. Enda mot­pre­sta­tio­nen är att vi öns­kar en anmä­lan senast tors­dag 24 janu­a­ri kl 18.00. Tele­fon 0141–523 10 eller e‑post dtl@frimurarorden.se.

Varmt väl­kom­men

Sök inlägg