Kom och hylla kvällens stjärna Robert Burns

Nu är det dags igen att fira min­net av den skots­ke poe­ten och fri­mu­ra­ren Robert Burns(Bäck på svens­ka).
Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Cir­keln står som van­ligt värd och lovar till­gång till den skots­ka vari­an­ten av Aqua Vitae, Uisce Beat­ha. För den som väl­jer att avstå från des­sa dryc­ker van­kas myc­ket gott ändå. Skotsk hus­mans­kost med för­rätt, huvud­rätt och des­sert. Kom­mer att bli intres­sant att se hur årets lust­mord på “Hag­gi­sen” genom­förs.

Robert Burns hänger på vägggen i sin loge.
Burnsaf­to­nens stjär­na Robert Burns. Foto: Håkan Wasén

Där­till under­håll­ning i form av dik­ter och tal och hop­pas vi väl­ljud från en piòb-mhor.
Mer infor­ma­tion på den­na länk.

Inbju­dan Burns Afton 2019

 

Sök inlägg