Reception i grad II och föreläsning i Motala

Väl­kom­na till loge med recep­tion i grad II mån­da­gen den 26 novem­ber med före­drag av av Karl-König Königs­son, AABB i kapi­tel­bröd­ra­för­e­ning­en Vidar i Upp­sa­la.

Karl-König Königs­son är arbe­tan­de leda­mot i forsk­nings­lo­gen Carl Fri­edrich Eck­leff,  och temat för hans före­läs­ning är “I bröd­ra­ked­jans mitt”.

Karl-König Königsson forskningslogen Eckleff föreläser i Motala Foto:Niclas Östblom
Karl-König Königs­son forsk­nings­lo­gen Eck­leff före­lä­ser i Mota­la Foto:Niclas Öst­blom

För­u­tom vårt sed­van­li­ga goda bröd­raum­gänge, och gläd­jen att nya brö­der får vida­re kun­skap, så kom­mer både de nya med­brö­der­na, såväl som brö­der av hög­re gra­der, att få ett givan­de och utveck­lan­de före­drag av en av våra mer kun­ni­ga brö­der inom vår Orden.
Jag häl­sar alla brö­der varmt och bro­der­li­gen väl­kom­na!
Anmä­lan till mål­tid, som van­ligt, via mail till dtl@frimurarorden.se senast sön­dag kväll 18.00.

Bengt Anders­son
OM De Tre Lju­sen

 

Sök inlägg