Goda råd från Finland som passade alla grader

Tom Waselius,trea fr.v kom för att hålla föreläsning och trivas med bl. a Lars Bergholtz,Magnus Engström och Peter Granstam
Tom Waselius,trea fr.v kom för att hål­la före­läs­ning och tri­vas med bl. a Lars Bergholtz,Magnus Eng­ström och Peter Gran­stam. Foto: Håkan Wasén

Nyt­tigt för nior i syn­ner­het men även nyt­tigt i all­män­het för brö­der av alla gra­der.
Så kan man karak­te­ri­se­ra den före­läs­ning Tom Wase­li­us, för­ut­va­ran­de kapi­tel­mäs­ta­re för Stor Capit­let i Fin­land, höll i sam­band med att ÖPL hade instruk­tion i grad IX.

Det bru­kar nor­malt sett bara vare en recep­tion i grad IX per år i Lin­kö­ping. Intryc­ken blek­nar lätt bort i vän­tan på näs­ta loge i grad IX. San­no­likt var det ock­så där­för ett stort antal nior kom för att få ta del av intres­sant och vär­de­full instruk­tion

Stor Capit­let i Fin­land har där­e­mot t ex under näs­ta år inte mind­re än fem recep­tio­ner i grad IX.

Tom Wase­li­us har varit kapi­tel­mäs­ta­re för Stor Capit­let i Fin­land, vil­ket ingår i Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden. Genom hela Tom Wase­li­us tal, som var anpas­sat för grad IX och hög­re, löp­te dock en röd tråd och en indi­rekt upp­ma­ning som pas­sar brö­der av alla gra­der!

Läs på ritu­a­len i din grad och din upp­le­vel­se loger­na blir myc­ket mer intres­san­ta och givan­de. För­sök för­stå, fun­de­ra och läs på.

Nior­na, bl.a. under­teck­nad läm­na­de logen med dels en upp­fräsch­ning av vad de hade varit med om och san­no­likt myc­ket kla­ra­re över det bud­skap ritu­a­len i grad nio vill ge dem.

– Det är roligt att få vara här och jag kän­ner mig all­tid väl­kom­men, sade Tom Wase­li­us efteråt.

Text och foto: Håkan Wasén

Sök inlägg