Organisation & personer

För­ord­nan­den och utnäm­ning­ar från Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden
För senas­te nyhe­ter se direkt på Frimurarorden.se: Med­de­lan­den från Ordens kans­li.

Det senas­te som berör den fjär­de för­del­ning­en är:

Ordens Stor­mäs­ta­re Anders Ström­berg har den 12 respek­ti­ve 18 sep­tem­ber 2018 gjort föl­jan­de
för­ord­nan­den:

Civilin­gen­jör Mag­nus Eng­ström, Lin­kö­ping, till tjäns­te­för­rät­tan­de Pro­vin­si­al­mäs­ta­re i Öst­gö­ta
Pro­vin­si­al­loge och ansva­rig för Fjär­de för­del­ning­en, från och med den 15 sep­tem­ber 2018 till och
med den 16 mars 2019.

Verk­stäl­lan­de direk­tö­ren Anders B Johans­son, Jön­kö­ping, till förs­te depu­te­rad Pro­vin­si­al­mäs­ta­re i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge, från och med den 22 sep­tem­ber 2018 till och med den 21 sep­tem­ber 2024.

Tidi­ga­re utnäm­ning­ar:

Mark­nads­chef Micael Forsmyr, IX ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Andre­as­lo­gen Mag­nus Ladulås i Jön­kö­ping från och med den 6 mars 2018 till och till och med den 5 mars 2024.

Kri­mi­nal­in­spek­tör Mag­nus Thorén, X ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Gri­pen i Lin­kö­ping från och med den 11 april 2018 till och till och med den 10 april 2024.

Musei­chef Olof Nim­hed, X ÖPL, som and­re depu­te­rad pro­vin­si­al­mäs­ta­re (ADPM) i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge från och med den 6 feb­ru­a­ri 2018 till och med den 5 feb­ru­a­ri 2024.

Över­läka­re Hjal­mar Åse­li­us, IX ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Johan­neslo­gen Eyst­ra­salt i Väs­ter­vik från och med den 6 feb­ru­a­ri 2018 till och till och med den 5 feb­ru­a­ri 2024.

Mark­nads­kon­sult Niklas Car­le­mar, VIII ÖPL, som ord­fö­ran­de (O) för Bröd­ra­för­e­ning­en Njudung i Vet­lan­da från och med den 19 janu­a­ri 2018 till och med den 18 janu­a­ri 2024.

Över­läka­re Björn Börs­bo, R&K, som Ordens Upp­sy­nings­mäs­ta­re (OU) från och med den 18 mars 2018 till och med den 30 juni 2023.

Sök i arkivet