Organisation & personer

För­ord­nan­den och utnäm­ning­ar från Svens­ka Fri­mu­ra­re Orden

Det senas­te som berör den fjär­de för­del­ning­en är:
Yrkes­lä­ra­re Mats Willin­der, Oskars­hamn, X ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Johan­neslo­gen Ori­on i Oskars­hamn från den 1 feb­ru­a­ri 2020 till och med den 31 janu­a­ri 2026.

Tidi­ga­re utnäm­ning­ar:
Civi­le­ko­nom Chris­ter Holm­gren, RoK, som Visi­ta­tor a late­re från den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2025.

Ingen­jör Joa­kim Glaés, Eksjö, X ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Johan­neslo­gen Con­cor­dia i Eksjö från den 27 sep­tem­ber 2019 till och med den 26 sep­tem­ber 2025.

Mark­nads­chef Anders Jons­son, Små­lands­ste­nar, IX ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Johan­neslo­gen Heli­os i Ref­te­le från den 13 okto­ber 2019 till och med den 12 okto­ber 2025.

Lant­mäs­ta­re Fred­rik Lager­felt, Lin­kö­ping, X ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t  Johan­neslo­gen S:t Jacob i Lin­kö­ping från den 23 feb­ru­a­ri 2019 till och med den 22 feb­ru­a­ri 2025.

Byrå­di­rek­tör Mag­nus Sund­ström, Svär­tinge, X ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t  Johan­neslo­gen Oscar Fred­rik i Norr­kö­ping från den 19 mars 2019 till och med den 18 mars 2025.

Civilin­gen­jör Bengt Rydell, Jön­kö­ping, X ÖPL, som leda­mot i Barm­här­tig­hets­di­rek­to­ri­et från och med den 1 janu­a­ri 2019 till och till och med den 31december 2024.

Ingen­jör Björn Ottos­son, Jön­kö­ping, X ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t  Johan­neslo­gen Den Mel­lers­ta Pela­ren i Jön­kö­ping från och med den 31 janu­a­ri 2019 till och till och med den 30 janu­a­ri 2025.

Verk­stäl­lan­de direk­tö­ren Anders B Johans­son, Jön­kö­ping, till förs­te depu­te­rad Pro­vin­si­al­mäs­ta­re i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge, från och med den 22 sep­tem­ber 2018 till och med den 21 sep­tem­ber 2024.

Mark­nads­chef Micael Forsmyr, IX ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Andre­as­lo­gen Mag­nus Ladulås i Jön­kö­ping från och med den 6 mars 2018 till och till och med den 5 mars 2024.

Kri­mi­nal­in­spek­tör Mag­nus Thorén, X ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Gri­pen i Lin­kö­ping från och med den 11 april 2018 till och till och med den 10 april 2024.

Musei­chef Olof Nim­hed, X ÖPL, som and­re depu­te­rad pro­vin­si­al­mäs­ta­re (ADPM) i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge från och med den 6 feb­ru­a­ri 2018 till och med den 5 feb­ru­a­ri 2024.

Över­läka­re Hjal­mar Åse­li­us, IX ÖPL, som ord­fö­ran­de mäs­ta­re (OM) för S:t Johan­neslo­gen Eyst­ra­salt i Väs­ter­vik från och med den 6 feb­ru­a­ri 2018 till och till och med den 5 feb­ru­a­ri 2024.

Mark­nads­kon­sult Niklas Car­le­mar, VIII ÖPL, som ord­fö­ran­de (O) för Bröd­ra­för­e­ning­en Njudung i Vet­lan­da från och med den 19 janu­a­ri 2018 till och med den 18 janu­a­ri 2024.

Över­läka­re Björn Börs­bo, R&K, som Ordens Upp­sy­nings­mäs­ta­re (OU) från och med den 18 mars 2018 till och med den 30 juni 2023.

 

Sök inlägg