Välkommen till Concordias högtidsdag 17 november 2018

Lör­dag 17 novem­ber, kl. 15:00 är det dags för S:t Johan­neslo­gen Con­cor­di­as tred­je hög­tids­dag.

Brö­der från hela för­del­ning­en är väl­kom­na att del­ta. För att del­ta vid den efter­föl­jan­de bröd­ramål­ti­den (tre­rät­ters­me­ny med vin) anmä­ler du dig senast den 5 nov. till logens cere­mo­ni­mäs­ta­re, Rolf Bog­mark (rolf.bogmark@telia.com) och beta­lar avgif­ten, 300 kr. för mål­ti­den, på BG  5895–5832.

Sök inlägg