Frimureriet i Värnamo

Bröd­ra­för­e­ning­en Veri­tas (Ver)
070–486 78 09 ver@frimurarorden.se

Besöks­a­dress:
Tät­ting­vä­gen 2
331 42 VÄRNAMO

Post­a­dress:
Haga­ga­tan 7
331 33 VÄRNAMO

Kort­fat­tad histo­rik
Bröd­ra­för­e­ning­en Veri­tas invig­des 2013 med verk­sam­het i gra­der­na ……….. För­e­ning­en fick en bra start och anta­let med­lem­mar väx­te sta­digt. Veri­tas till­hör­de Skåns­ka Pro­vin­si­al­lo­gen fram till då den över­flyt­ta­des till Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge.

Ytter­li­ga­re histo­rik för Bröd­ra­för­e­ning­en Veri­tas

Sök inlägg