Gamla Gardet

Det Gam­la Gar­det sam­lar brö­der, oav­sett grad och ålder, till sam­man­koms­ter på dag­tid. En lunch ser­ve­ras till före­drag eller annan under­håll­ning. Det Gam­la Gar­det gör ock­så utflyk­ter bland annat en med damer.
Kon­takt Claes Hen­ric Löf­gren tel: 013–154677
Mobil:070–3853463
E‑post:chlofgren@hotmail.com

Sök inlägg