Damföreningen Viktoria

Dam­för­e­ning­en Vik­to­ria som är den älds­ta fri­mu­ra­re-dam­för­e­ning­en till­kom 1969 på ini­ti­a­tiv av Patrice Waern.

För­e­ning­ens mål­sätt­ning är bland annat att träf­fas under gemyt­li­ga for­mer, lära kän­na varand­ra och vara ett stöd för fri­mu­rar­na i Eksjö­om­rå­det.

Ons­da­gen den 17 okto­ber kl.18.30 ses vi i Con­cor­di­as loka­ler.

Eksjö Bok­han­del kom­mer till oss och berät­tar och visar oss senas­te nytt på bok­fron­ten. Även kom­man­de jul­klapp­stips dyker upp.

Boka redan nu tis­da­gen 27 novem­ber för näs­ta möte.

Sök inlägg