Damföreningen Seléne

För­e­ning­en bil­da­des år 2004 och består av ett gott gäng tje­jer som träf­fas 6 gång­er per år. Vid var­je träff, som ska inne­hål­la stun­der för efter­tan­ke och höja del­ta­gar­nas livs­kva­li­té, hålls ett före­drag av något slag. God mål­tid med dryck ser­ve­ras vid var­je träff. Dam­för­e­ning­en Selé­ne har idag 41 med­lem­mar.
Kon­takt:

Sök inlägg