Caritas i Vetlanda

Cari­tas­grup­pen i Vet­lan­da besö­ker brö­der vid sjuk­do­mar efter besked .
Jul­blom­mor läm­nas till brö­der med akt­nings­värd ålder eller om de har svårt att besö­ka loger och sam­man­koms­ter. Besök görs hos nybli­ven änka och jul­blom­ma över­läm­nas.
Cari­tas­grup­pen upp­vak­tar brö­der vid jäm­na födel­se­da­gar och del­ta­ger vid begrav­ning­ar.

Kon­takt­per­son för Cari­tas­grup­pen i Vet­lan­da är Björn Rydén, tel. 070 374 88 88

Sök inlägg