Caritas i Västervik-Vimmerby

Cari­tas­grup­pen i Väs­ter­vik och Vim­mer­by upp­vak­tar brö­der på jäm­na födel­se­da­gar samt upp­märk­sam­mar sju­ka brö­der.
Insam­ling­ar­na vid loger och sam­man­koms­ter görs i förs­ta hand till stöd för behö­van­de barn och ung­do­mar.

Kon­takt­per­so­ner för Cari­tas­grup­pen är:
Väs­ter­vik: Anders Frans­son, 070–739 88 06 och Gun­nar Sand­berg 0490–125 02, 070–356 19 30.
Vim­mer­by: Sven-Olof Måns­son, 070–375 35 12

Sök inlägg