Caritas i Värnamo

Cari­tas­grup­pen i Vär­na­mo besö­ker brö­der vid sjuk­dom hem­ma eller på sjuk­hus. Det görs insam­ling­ar vid våra möten. Vi upp­vak­tar brö­der på deras födel­se­da­gar. Vi har hjälpt under någ­ra år Kvin­no­jou­ren i Vär­na­mo. Vi har även hjälpt pri­va­ta per­so­ner. Vi del­tar natur­ligt­vis på våra brö­ders begrav­ning­ar.

Kon­takt­per­son i för Cari­tas­grup­pen Vär­na­mo är Arne Eke­gren,
tel. 0370–65 02 74 , e‑post: arne.ekegren@pp.varnamo.net

Sök inlägg