Seniorerna Jönköping

I Jön­kö­ping finns ock­så för­e­ning­en “Seni­o­rer­na” som träf­fas förs­ta ons­da­gen var­je månad.
Inbjud­na före­drags­hål­la­re berät­tar om aktu­el­la ämnen. Ord­fö­ran­de är Ove Nord­lund, e‑post:onordlund485@gmail.com, tfn 0708–36 30 38.

Sök inlägg