Damföreningen Kristina

Du som är part­ner till en fri­mu­ra­re är varmt väl­kom­men till våra gemyt­li­ga träf­far i Fri­mu­rar­hu­set. Vi träf­fas kl. 19:00 på övers­ta våning­en för en god mid­dag och ett intres­sant pro­gram.

Mat & ett glas vin/alkoholfri öl 130 kr, med lättöl/vatten 110 kr. För att pla­ne­ra mål­ti­der­na mås­te anmä­lan ske till Kristi­nor­nas klubb­mäs­ta­re senast 2 dagar före träf­fen. Anmä­lan är bin­dan­de.

Vid anmä­lan via e‑post, vän­li­gen upp­ge full­stän­digt namn. E‑post: info@kristinorna.se
Kon­takt: Bir­git­ta Nis­ser 0705–775561, Bir­git­ta Hjal­mars­son 0702–491575

Kristi­nor­na bju­der in till After Work fre­da­gen 9 novem­ber kloc­kan 18–22.

Pro­gram höst 2018

Länk till Kristi­nor­nas pro­gram höst 2018.

Mötes­da­tum 2019

Länk till Mötes­da­tum 2019.

 

Sök inlägg