Lördag med Andreasbröder 21 april

Semi­na­ri­e­da­gar­na dug­gar tätt både för brö­der i kapi­te­let och i andre­as­gra­der­na. Nu är det dags för ett semi­na­ri­um arran­ge­rat av Andre­as­brö­der­na i Lin­kö­ping. Lör­da­gen 21 april blir det en halv­dag med både semi­na­ri­um och loge. Mer info  får Ni genom att klic­ka på län­ken nedan.
Andre­as­brö­der­na Semi­na­ri­um 180421

Sök inlägg