Så här hittar ni aktuella evenemang - till exempel klassikerrallyt

Även om det fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker­ral­lyt 10 maj rul­lat ut ur nyhets­flö­det på första­si­dan, går det, som för övri­ga artik­lar, att hit­ta det med hjälp av anting­en sök­funk­tio­nen, för­sto­rings­gla­set till höger på lis­ten med orter­na, eller att gå ned till orts­nam­net. Nederst, under artik­lar­na från orten finns en länk till nyhets­ar­ki­vet med samt­li­ga orts­ar­tik­lar. Sök­funk­tio­nen är dock enklast och välj då namn på eve­ne­mang­et. 

När det gäl­ler eve­ne­mang­et Fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker­ral­lyt skall anmä­lan ske senast en vec­ka för  ral­lystar­ten 10 maj. Se mer info nedan

Det fri­mu­re­ris­ka klas­si­ker­ral­lyt 2018

 

Sök inlägg