Nya förordnanden inom Fjärde fördelningen

Ordens Stor­mäs­ta­re Anders Ström­berg har utsett två nya Ord­fö­ran­de mäs­ta­re i Fjär­de för­del­ning­en.

Micael Forsmyr kom­mer att efter­trä­da Jonas Eke­roth i Andre­as­lo­gen Mag­nus Ladulås i Jön­kö­ping och

Mag­nus Thorén kom­mer att till­trä­da i Andre­as­lo­gen Den Gyl­le­ne Gri­pen i Lin­kö­ping efter Tor­björn Bost­röm.

Vi gra­tu­le­rar brö­der­na och öns­kar dem väl­gång och gläd­je i deras kom­man­de upp­gif­ter!

Nya för­ord­nan­den och utnäm­ning­ar pub­li­ce­ras löpan­de under rubri­ken ”Orga­ni­sa­tion & Per­so­ner” i höger­spal­ten på Fyrans start­si­da.
Här kan du läsa mer om för­änd­ring­ar i ledan­de upp­gif­ter som rör för­del­ning­en.

Bengt Rydell

Sök inlägg