Logebesök i Vetlanda 18 augusti 2017

S:t Johan­neslo­gen De Tre Axen hade sin förs­ta höst­sam­man­komst i lär­ling­e­gra­den med recep­tion

fre­dags­kväl­len den 25 augusti. Vet­lan­da­brö­der­na besök­tes av 24 brö­der från Stock­holm och Söder­täl­je, fyra från Karls­hamn två från

Jön­kö­ping samt en bro­der från Eksjö. Sam­man­koms­ten led­des av OM Göran Alse­gård. Vid bröd­ramål­ti­den

över­läm­na­de OM i S:t Johan­neslo­gen Adolf Fred­rik, Lars-Olof Olv­hag,  den egna logens stan­dar till

De Tre Axen, till Göran Alse­gård.

Text: Björn Rydén. Foto: Peter Win­berg

 

Sök inlägg