Concordiabröder i Köpenhamn

Con­cor­di­a­brö­der besö­ker Den Sto­re Dans­ke Lands­loge och SJL Veri­tas avslut­nings­loge

Tors­da­gen den 20 april åkte nio brö­der från S:t Johan­neslo­gen Con­cor­dia i Eksjö för att besö­ka ”stam­hu­set” i Köpen­hamn och del­ta­ga i S:t Johan­neslo­gen Veri­tas avslut­nings­loge.

Vi blev hjärt­ligt mot­tag­na av CM, som visa­de oss runt i ”Den Sto­re Dans­ke Lands­lo­ges” mag­ni­fi­ka bygg­nad.

Kväl­len bör­ja­de med väl­komst­drink. Efter en väl genom­förd avslut­nings­loge, ser­ve­ra­des här­li­ga ”smör­re­bröd” under bröd­ramål­ti­den.

Vi tac­kar våra dans­ka brö­der för den gäst­fri­het och brö­d­ra­ge­men­skap de visa­de oss.

Anders Pers­son

Sök inlägg