Organisation och personer

Förordnanden och utnämningar från
Svenska Frimurare Orden

För senaste nyheter se direkt på Frimurarorden.se: Meddelanden från Ordens kansli.

Det senaste som berör den fjärde fördelningen är:
Marknadschef Micael Forsmyr, IX ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Magnus Ladulås i Jönköping från och med den 6 mars 2018 till och till och med den 5 mars 2024.

Kriminalinspektör Magnus Thorén, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Den Gyllene Gripen i Linköping från och med den 11 april 2018 till och till och med den 10 april 2024.

Museichef Olof Nimhed, X ÖPL, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) i Östgöta Provinsialloge från och med den 6 februari 2018 till och med den 5 februari 2024.

Överläkare Hjalmar Åselius, IX ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Eystrasalt i Västervik från och med den 6 februari 2018 till och till och med den 5 februari 2024.

Marknadskonsult Niklas Carlemar, VIII ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Njudung i Vetlanda från och med den 19 januari 2018 till och med den 18 januari 2024.

Överläkare Björn Börsbo, R&K, som Ordens Uppsyningsmästare (OU) från och med den 18 mars 2018 till och med den 30 juni 2023.

Fyrans Redaktion

Fyrans redaktion kontaktas genom Lars Klingström eller Håkan Wassén. Dessutom finns lokala skribenter för varje enhet. Se mer information om Fyrans organisation på redaktionens sida.