Organisation och personer

Förordnanden och utnämningar från
Svenska Frimurare Orden

För senaste nyheter se direkt på Frimurarorden.se: Meddelanden från Ordens kansli.

Det senaste som berör den fjärde fördelningen är:
2017-03-20: Docent, överläkare Björn Börsbo, R&K, som Storhistoriograf (SHf) från och med den 19 mars 2017 till och med den 19 mars 2023.

Fyrans Redaktion

Fyrans redaktion kontaktas genom Lars Klingström eller Håkan Wassén. Dessutom finns lokala skribenter för varje enhet. Se mer information om Fyrans organisation på redaktionens sida.